V.Z.W.

Laatste update: 22.07.2018 10:26

  

Wedstrijdreglement 2018

 1. Er zijn maximum 43 plaatsen. De eerste 43 inschrijvingen worden aanvaard. Uitgezonderd bij de clubwedstrijden, dan gaan zij die minstens 9 wedstrijden mee vissen, voor op diegenen die er geen 9 kunnen of willen mee vissen. Voor de koppelwedstrijden zijn er max. 35 plaatsen voorzien. De eerste 35 inschrijvingen worden aanvaard. De wedstrijdvissers (koppelploegen) trekken zelf hun plaatsnummer bij inschrijving. De aanvangsuren zijn duidelijk vermeld op de kalender.

 2. Inschrijvingsgeld voor de vrije, veteranen, club tegen club, jeugd, clubwedstrijden is 5 € .Voor de koppelwedstrijden 14 € per koppel. Bij de prijsuitreiking moeten de prijzen ter plaatse worden afgehaald.

 3. Als men inschrijft voor een wedstrijd en niet komt opdagen zonder vooraf te verwittigen moet hij, de volgende wedstrijd die hij wil mee vissen, eerst de inleg van vorige wedstrijd betalen anders mag hij niet mee vissen.

 4. Het toekennen van de punten gebeurt volgens de uitslag, geen vis = 43 p., niet mee gevist = 50p. dit telt voor elk klassement . Er zijn 16 clubwedstrijden voorzien, waarvan de 10 beste in aanmerking komen voor het eindklassement. Er zijn 8 veteranenwedstrijden voorzien, waarvan de 5 beste in aanmerking komen voor het eindklassement. Eventuele strafpunten, die gedurende het seizoen opgelopen werden, worden altijd bij het eindresultaat van de beste wedstrijden bijgeteld.
  Bij gelijke punten in het eindklassement wordt rekening gehouden met de volgende beste wedstrijd(en).

 5. Vroeger stoppen met vissen mag, doch de gevangen vis moet in het leefnet blijven tot er gewogen is. Alle vis telt, uitgezonderd snoek en snoekbaars, die onmiddellijk moeten worden teruggezet, hiervoor krijgt men 1kg per vis. Katvis bewaart men in een emmer en men krijgt hiervoor 50 gr per vis. Iemand die zijn vis terugzet voor de weging krijgt 51 punten in plaats van 43 punten en 8 strafpunten.

 6. Er mag niet op het wateroppervlak gedregd worden op stervende vissen. Dode vissen worden niet mee gewogen.

 7. Iedere visser wordt geacht alleen zijn toegewezen plaats te gebruiken en deze na de wedstrijd netjes achter te laten. Tijdens de wedstrijd mag hij niet geholpen worden door derden tenzij bij een gevaarlijke situatie. In overleg met het bestuur kan hiervan ook afgeweken worden indien er sprake is van minderjarigheid, ziekte, kwetsuur of handicap. Het duo bij de koppelwedstrijd mag mekaar wel helpen.

 8. Minimum visdiepte is 1 meter, oppervlaktevissen is verboden. Het gebruik van voorgelode dobbers en/of drijvend aas is eveneens verboden. Het eerste lood mag maximum op 35cm van de haak staan en moet minstens 0,1gr wegen de overige loodzetting mag tot maximum 1m van de haak.

 9. Het leefnet moet minimum 2 meter lang zijn. Tijdens de wedstrijd mag er geen schepnet, leefnet of emmer uitgespoeld worden in de wedstrijdvijver. Het kan zijn dat wegens besmettingsgevaar het leefnet in een ontsmettingsbak moet gedoopt worden.

 10. Verloop;
  De clubwedstrijden 2 reeksen van 2h30min. De koppelwedstrijden; bak aan bak, 3 reeksen van 2 uren.

 11. Heeft men een vis aan de haak, moet men op zijn plaats blijven. De gevangen vis moet onthaakt worden in een emmer gevuld met water, het leefnet moet onder de rand van de emmer geplaatst worden, en de vis moet met de kop naar beneden in het leefnet gezet worden, niet werpen, nascheppen van geloste vis is verboden, vis die men vangt aan een gebroken lijn, moet direct worden teruggezet, bij overtreding wordt men onmiddellijk uitgesloten.

 12. Voor aanvang van de wedstrijd alle lijnen uit het water. Bij het eindsignaal onmiddellijk alle lijnen uit het water. Vis gevangen juist voor het eindsignaal, maar nog niet uit het water, telt.

 13. Iedere visser moet recht vooruit vissen. Uitgezonderd de vissers die in de hoeken zitten op Nr. 1,15,16,21,22,37,38, en 43, zij mogen naar de hoeken vissen indien zij elkaar niet hinderen. Max. hengellengte 10 meter. Visafstand: Max. hengellengte + vislijn tot haak 15 meter.

 14. Er zijn geen match- of feederhengels toegelaten tijdens de wedstrijden. Het vissen met elastiek is verboden.

 15. A : VOEDER:
  Koppelwedstrijden 3 kg voeder nat, 2 liter maden en of casters, 300 gr. gele maïs en 500gr korrel per koppel. (maximum hoeveelheden)
  Club- en veteranenwedstrijden 2 kg voeder nat, 1,5 liter maden en of casters, 150 gr. gele mais en 500gr korrel. (maximum hoeveelheden)
  Vrije wedstrijden worden gevist zonder voeder, enkel met 500gr korrel, 1 liter maden en/of casters en 150 gr gele maïs. (maximum hoeveelheden)
  Er mag enkel korrel gebruikt worden die verkrijgbaar is bij Visclub SIM, er mag geen water bij de korrel worden toegevoegd om voerballen van te maken.

  B: VERBODEN VOEDER:
  Het gebruik van BOTERZUUR of een nevenproduct is ten strengste verboden en mag niet in het voeder of lokaas gebruikt worden noch aanwezig zijn op de visplaats. Bij overtreding wordt men onmiddellijk uitgesloten voor het ganse seizoen en geschrapt uit het klassement.
  Er mag niet gevoederd worden met : vers-de-vase, pieren , gekleurde maden, aardappelen en tubifex.

  C: VOEDEREN:
  Voor alle wedstrijden met voeder; er mag alleen bij het eerste signaal, 5 min voor aanvang van de wedstrijd, gevoederd worden. Al het voeder moet tijdens die 5 minuten in het water belanden. Het tweede signaal = vissen. Tijdens het vissen mag er enkel bijgevoederd worden met korrel, maden, casters en gele maïs. Na de wedstrijd mogen er geen maden, casters of maïs in de wedstrijdput of het bos worden geworpen. Bij de vrije wedstrijden; het eerste signaal is vissen en voederen met korrel, maïs, casters of maden.

 16. AAS
  Aan de haak zijn alle aassoorten toegelaten, uitgezonderd: gekleurde maden , vers-de-vase, voeder. Deegbollen mogen maximum 10mm diameter hebben.

 17. Na het eindsignaal van iedere reeks mag niet meer bijgevoederd worden, 10 min. na het eindsignaal moet iedereen de put verlaten hebben, uitgezonderd de aangestelde controleurs. 10 minuten voor de aanvang van de volgende periode mag men terug aan de wedstrijdput zijn.

 18. Iedere visser (uitgezonderd de werkers) moet zijn leefnet uit het water halen tijdens het wegen en de vis terug zetten, voor het wegen dienen de pinnen van het leefnet verwijderd te worden. Er mag maximum 20 kg vis in 1 leefnet gezet worden, het overgewicht tussen 20 en 25kg zal van 20 kg afgetrokken worden, als u 25kg of meer in 1 leefnet heeft is dit 0 kg. Klachten betreffende het gevangen gewicht worden alleen aanvaard tijdens het wegen, en als men bij het wegen aanwezig is. Voor ieder leefnet met overgewicht moet de visser de wegers één drankbon geven.

 19. Het is altijd mogelijk dat er voor en/of tijdens de wedstrijd controle wordt uitgevoerd op voeder, aas en hengellengte, ook de visbak moet ter controle aangeboden worden. Het voeder moet 15 min. voor aanvang van de wedstrijd kunnen aangeboden worden voor controle in een plasticzak. Tijdens de controle moeten alle bestandsdelen in het voeder aanwezig zijn (niet verpakt in plastic). Na de controle mag er niets meer aan het voeder worden toegevoegd, ook geen water. Iemand die wordt betrapt op onregelmatigheden wordt uitgesloten voor die dagwedstrijd. Bij herhaling wordt hij volledig uitgesloten, en wordt zijn vergunning ingetrokken.

 20. Overtredingen worden bestraft met 10 strafpunten behalve indien anders beschreven in het desbetreffende artikel.

 21. Bij eventuele betwistingen, ook die waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur!

 22. De club is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens het vissen. Parkeren gebeurt op eigen risico.


  Printversie

  

 

     
 
 
 
home|clubinfo|kalender|links|contact|routeplanner|het weer|buienradar